Dissabte 20 de de 2018 - 22:20

Cerca avançada de continguts

Aquest formulari de cerca us permetrà localitzar continguts al portal utilitzant un o més termes de cerca.
Recordeu que també podeu utilitzar la cerca ràpida, que normalment us resultarà suficient. Aquest formulari és només per a cerques més específiques.
Per a una cerca de text senzilla introduïu el terme aquí. Podeu realitzar una cerca de múltiples paraules utilitzant AND i OR. El text d'aquest camp es compararà amb els continguts de l'element, el títol i la descripció.

Més opcions de cerca

Retorna els elements d'un tipus determinat.
Mostra els elements creats des d'una determinada data (la darrera connexió, la darrera setmana, ...)
Mostra els elements creats per un determinat usuari.

Opcions de visualització

Ordena els resultats de la cerca en base al criteri seleccionat
El nombre de resultats que es mostren en una pàgina.

© Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana

Plaça Ramon Martí núm. 8 25654 Vilamitjana (Lleida) | Tf. 973650005 - emdvilamitjana@ajuntamentdetremp.cat
Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9h a 14h (Ajuntament de Tremp | Placa de la Creu,1)