Dimecres 24 de de 2018 - 01:48
Esteu aquí: Inici ca EMD Període mig de pagament

Període mig de pagament

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, introdueix el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de les administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el càlcul del mateix.

La Llei 2/2012 també estableix un termini de 30 dies per aprovar les factures i de 30 dies més per pagar-les. Es pot produir un resultat negatiu quan el pagament es fa dins del primer període o quan les despeses pendents de pagar també són dins d’aquest mateix període, tots ells en valors de mitjana.

PMP.jpg


Vilamitjana

1r. Trimestre 2017 -22,6
4t Trimestre 2016 -15,58
3r. Trimestre 2016 -19,79
2n. Trimestre 2016 -23,17
1r. Trimestre 2016 -9,32
4t. Trimestre 2015 -22,91
3r. Trimestre 2015 -5,91
2n.Trimestre 2015 -12,41
1r. Trimestre 2015 -4,52
4t. Trimestre 2014 -24,53
3r Trimestre 2014 -21,58

(dades en dies)

© Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana

Plaça Ramon Martí núm. 8 25654 Vilamitjana (Lleida) | Tf. 973650005 - emdvilamitjana@ajuntamentdetremp.cat
Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9h a 14h (Ajuntament de Tremp | Placa de la Creu,1)