Dimecres 24 de de 2018 - 01:48

BAN

30 - Oct - 2017
El subministrament d’aigua restarà interromput diàriament des de les 23 hores a les 7 hores, mentre durin les obres del canal de Gavet. Consulteu la resta del ban al cos de la notícia.

A tots els veïns de Vilamitjana, us faig saber:

1.Que per poder garantir el Servei de subministrament d’aigua potable a la població, cal que no s’utilitzi l’aigua de la xarxa municipal per d’altres finalitats que no siguin del consum humà.
2. Que el subministrament d’aigua restarà interromput diàriament des de les 23 hores a les 7 hores, mentre durin les obres del canal de Gavet.
3. Es recorda que en relació a les bonificacions per  l’adequació de les instal·lacions de subministrament municipal d’aigua, per part dels abonats, aquestes finalitzaran en el proper 31 de desembre de 2017. A partir d’aquesta data els abonats que no ho hagin sol·licitat, se’ls aplicarà la tarifa vigent.
VILAMITJANA, 30 d’octubre de 2017
Francisco Martínez Santos
President

© Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana

Plaça Ramon Martí núm. 8 25654 Vilamitjana (Lleida) | Tf. 973650005 - emdvilamitjana@ajuntamentdetremp.cat
Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9h a 14h (Ajuntament de Tremp | Placa de la Creu,1)